Звіт директора

Головна » Звіт директора   

Звіт директора закладу за  2020-2021 н.р. 

Звіт директора школи за 2019-2020 н.р.

Презентація до звіту за 2019-2020 н.р.

Результати голосування

 

Звіт директора Стрижавської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів  Павлюка В.В.  про свою діяльність перед батьківським,  педагогічним колективом та громадськістю за 2018-2019 н.р.

ВСТУП

Шановні присутні!  Закінчився навчальний рік і тому ми  зібралися сьогодні, щоб зробити певні підсумки роботи колективу школи, оцінити діяльність директора на посаді протягом 2018 – 2019 навчального року.

         Щиро дякую за те, що ви цікавитесь справами школи і сьогодні завітали до нас.

Згідно наказу Міністерства освіти і науки України № 55 від 28.01.2005року «Про запровадження звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів» та  №178 від 23.03.2005 року «Про затвердження примірного Положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно – технічних навчальних закладів перед педагогічним колективом та громадськістю, відповідно до п. 95 «Положення про загальноосвітній навчальний заклад» затвердженого постановою КМУ від 27.08.2010 № 778» директор зобов’язаний щорічно звітувати про виконану роботу протягом навчального року.

Як директор навчального закладу,  у своїй діяльності протягом звітного періоду я керувався Статутом навчального закладу, Правилами внутрішнього розпорядку, посадовою інструкцією директора школи, законодавчими документами України та іншими нормативними актами, що регламентують роботу керівника загальноосвітнього навчального закладу.

Загальна інформація про школу.

Стрижавська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів є комунальною власністю Стрижавської селищної ради, Вінницького району, Вінницької області. Управління та фінансування здійснюється управлінням освіти Вінницької РДА, якому делеговані відповідні повноваження. Будівля школи прийнята в експлуатацію 2009 року, земельна ділянка, яка належить школі, має площу 2,6965 га. Станом на сьогодні повноцінно функціонує вся будівля школи.  Загальна площа приміщення школи становить 8466,2  кв.м.  Школа має 20 класних кімнат, 2 комп’ютерних класи, кабінет директора та учительська, 2 кабінети для заступників з навчально-виховної та виховної роботи,  кабінет медсестри, кабінет практичного психолога, 2 кабінети англійської мови, кабінет німецької мови, бібліотеку,  харчоблок, внутрішні туалети.

У 2018 – 2019 навчальному році працює  38 педагогічних працівників та 23 працівника з числа обслуговуючого персоналу.  Навчання завершило  487  учнів.

У 2018 – 2019 навчальному році робота школи була спрямована на виконання Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Національної доктрини розвитку освіти, Указів Президента України «Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти України», «Про додаткові заходи щодо підвищення якості освіти в Україні», реалізацію державних, регіональних програм у галузі освіти, інших чинних законодавчих та нормативних документів. Заклад освіти здійснював свою діяльність відповідно до статуту навчального закладу

Кадрове забезпечення

У 2018 – 2019  навчальному році штатними працівниками  школа була забезпечена на 99%. Розстановка педагогів здійснюється відповідно до фахової освіти педпрацівників. При підборі нових кадрів враховується фахова підготовка, особисті та колективні якості, працездатність, інші характеристики. Час диктує все нові і нові вимоги до вчителя, тому доречним зараз є вміння працювати з комп’ютером, оргтехнікою. Всі вчителі володіють комп’ютерними технологіями та використовують їх у роботі з учнями та батьками з комп’ютерною підтримкою проводяться уроки, батьківські збори.

Методична робота

        У школі діє певна система методичної роботи. Педколектив школи працює над проблемою  «Моніторинг якості навчання та виховання – шлях до розвитку особистості учня – громадянина України у демократичному суспільстві». Керівництво методичною роботою здійснює  методична рада, яка працює на базі шкільного методичного кабінету.

 До реалізації завдань методичної роботи активно залучаються вчителі, які мають педагогічні звання та вищу кваліфікаційну категорію. Вони є керівниками  шкільних, районних методичних об’єднань, творчих груп, наставниками молодих учителів. За їх активної участі проходять предметні тижні, методичні засідання, тощо. В організації науково-методичної роботи з педагогічними кадрами школи результативно використовуються  можливості шкільних методичних об’єднань.

Учителі школи йдуть в ногу з часом. Широко впроваджуються у практику інноваційні технології, суть яких полягає в тому, що навчання відбувається шляхом взаємодії всіх, хто навчається. З кожним роком нові інформаційні технології на уроках впроваджують все більше і більше педагогів школи. Використовуються у навчально-виховному процесі також проектно-рефлексивні, модульні технології, технології змішаного навчання.

У 2018 - 2019 навчальному році атестувалося 11 учителів. За результатами атестації Шквирі Людмилі Володимирівні підтверджено раніше присвоєну кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії», Пшеничній Олені Юріївні присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії», Чекотун Тетяні Михайлівні підтверджено кваліфікаційну категорію «спеціаліст І категорії», Парубок Наталії Олексіївні підтверджено  кваліфікаційну категорію «Спеціаліст І категорії», Русовій Наталії Іванівні підтверджено кваліфікаційну категорію «спеціаліст І категорії», Галузінській Вікторії Русланівні підтверджено  кваліфікаційну категорію «Спеціаліст І категорії»,  Дмитренко Людмилі Григорівні присвоєно кваліфікаційну категорію «Спеціаліст І категорії», Бузенюк Лілії Григорівні присвоєно кваліфікаційну категорію «Спеціаліст І категорії», Мазур Тетяні Іванівні присвоєно кваліфікаційну категорію «Спеціаліст І категорії», Коломієць Віталії Григорівні присвоєно кваліфікаційну категорію «Спеціаліст І категорії», Мельник Наталі Юріївні встановлено кваліфікаційну категорію «Спеціаліст ІІ категорії».

         Педагоги школи активно залучаються до роботи у районних семінарах, засіданнях творчих та ініціативних груп, науково-практичних конференціях тощо.

Протягом 2018-2019 н.р. на базі нашої школи проводилась Магістральна (не) конференція міні-EdCamp Stryzhavka, в якій взяли участь понад 120 представників освітньої галузі з різних районів.

Вакун Лариса Віталіївна, учитель початкових класів, успішно прийняла участь у проекті «Активний вчитель з харизмою». Перейнявши досвід колег у Польщі провела семінар, у якому взяли участь як вчителі нашої школи, так і педагогічні працівники з інших шкіл району.

Успішно функціонує обласний пілотний проект НУШ, в якому приймає участь Шквира Людмила Володимирівна, 2-А клас. Досконало опанувавши всі аспекти нової програми, вона приймає участь у координаційних зустрічах з питань апробації Державного стандарту початкової загальної освіти, передає свої навики вчителям нашої школи. Закінчивши курси підвищення кваліфікації  педагогічних працівників, які працюватимуть в умовах Нової української школи у 2018 році  продовжили обласний пілотний проект Міщенко Людмила Олександрівна, Наконечна Ірина Іванівна та Яковенко Олена Валеріївна. Цьогоріч за новою програмою навчали вже 3 перших класи.  

 Навчальна діяльність учнів

      Протягом 2018- 2019 навчального року робота педколективу була спрямована на особистісно-зорієнтоване навчання і виховання школярів. Велика увага у школі приділяється охопленню дітей навчанням. Станом на 1 вересня 2019  року до першого класу були залучені всі діти, яким виповнилось 6 років, а це 12 учнів. В закладі працює 2 групи  продовженого дня для учнів початкових класів.

Учні нашої школи є активними учасниками Всеукраїнських учнівських предметних олімпіад. Серед учнів 3-11 класів – 46 прийняли участь у ІІ етапі Всеукраїнських предметних олімпіад, 5 з яких посіли призові місця, а саме:

№ п/п

Клас

Прізвище, ім'я та по батькові учня

Підстава

1

4-А

Сасько Єлизавета

I місце в II етапі Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика

ІІ місце в ІII етапі Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика

2

8-А

Барановська Ольга

ІІІ місце в ІІ етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з біології

3

6-А

Шевчук Максим

ІІІ місце в ІІ етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з математики

4

7

Пилявець Віталій Олегович

ІІІ місце в ІІ етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії

5

9-А

Заведія Вероніка

ІІІ  місце в ІІ етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з біології

ІІІ місце в ІІ етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з англ.мови

ІІІ місце в ІІ етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з  географії

І місце в ІІ етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з російської мови

ІІІ місце в ІІ етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з  української мови та літератури

6

7

Мельник Едуард

ІІІ місце в ІІ етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з математики

7

10

Мушта Вікторія Віталіївна

І місце в ІІ етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з  математики

8

8-Б

Містота Анастасія

ІІІ місце в ІІ етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови та літератури

9

8

Пербийніс Марія

ІІІ місце в ІІ етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з інформаційних технологій


 
Учні нашої школи традиційно активні учасники предметних конкурсів. Цього року у конкурсі з української мови ім. П. Яцика учениця 4-А класу Сасько Єлизавета зайняла І місце. 
Вищезазначені учні є районними стипендіатами.

У 2018-2019 н.р. випускників 9-го класу – 31 учень.

   З них: 28  учнів отримають свідоцтва звичайного зразка і Гаїна Софія, Заведія Вероніка та Мусійчук Назар отримають свідоцтва з відзнакою.

Випускників 11 класу – 8 учнів і Півнюк Ніна отримає свідоцтво з відзнакою та золоту медаль.

Випускників 11-го класу (екстернатна форма навчання) –7  учнів.      

Випускників 9-го класу (екстернатна форма навчання) – 14 учнів.

Похвальними листами  нагороджені – 43 учні.

Похвальними грамотами -

Закінчили навчальний рік: 487учнів.

З метою активізації пізнавальної діяльності учнів, поширення та вдосконалення предметних знань, міжкурсових та міжпредметних зв’язків, індивідуального виявлення та створення умов для розвитку особистості, профорієнтаційної діяльності в школі проведено роботу з виявлення обдарованих дітей, поновлено банк даних на цих учнів за напрямками. У школі сформований  та щорічно оновлюється банк даних «Обдаровані діти» та створені необхідні умови для розкриття потенціальних можливостей дітей.            

Виховна робота

В школі успішно функціонує система виховної роботи. Згідно перспективного плану роботи школи пріоритетними напрямками у виховній роботі у 2018-2019 н.р. вважалися чотири орієнтири виховання, а саме:

-         ціннісне ставлення до суспільства та держави;

-         ціннісне ставлення до себе;

-         ціннісне ставлення до родини та людей;

-         ціннісне ставлення до культури та мистецтва.

Виховна робота в школі має чіткий та цілеспрямований характер, що дає можливість здійснювати плідну діяльність в різних напрямках.

          Класні керівники володіють методикою планування, грамотно складають психолого-педагогічні характеристики класів, чітко визначають цілі і завдання виховання. Планування роботи здійснюють за двома розділами, що передбачають аналіз виховної роботи, характеристику класного колективу, основні виховні заходи, роботу з безпеки життєдіяльності та охорони праці, роботу з батьківською громадськістю, а також індивідуальну роботу з учнями.

  Протягом року в школі  були проведені традиційні тематичні дні, тижні, свята та конкурси:

·        Урочисте проведення Дня знань. Перші уроки на тему патріотичного виховання: «Чим може пишатись Українець», «Це наше – це твоє» «Ми – нація єдина», «Україну любіть!»;

·        акція «Дерево миру», «Голуб миру»;

·        заходи присвячені сторіччю з дня народження В.О. Сухомлинського;

·        Всеукраїнський місячник  «Шкільна бібліотека – центр творчого розвитку дитини» (до 100-річчя з дня народження В.О. Сухомлинського);

·        змагання велосипедистів (між учнями 6 класів);

·        Тиждень фізичної культури «Спортивна райдуга»;

·        Тиждень  безпеки дорожнього руху «УВАГА! Діти на дорозі!»;

·        Трудовий десант «Шануймо природу усюди й завжди»;

·        ГАРБУЗИ

·        Святковий концерт до Дня працівника освіти «Спасибі Вам, що Ви на світі є, що сієте добро, як щедрий колос»;

·        Посвята в Козачата (змагання між учнями 4-5 класів);

·        Свято «Козацькому роду – нема переводу»;

·        Організація та проведення дебатів та виборів президента школи;

·        Тиждень німецької мови ;

·        Тиждень англійської мови;

·        Святкування «Happy Halloween»;

·        Участь у заходах, присвячених відзначенню74-ї річниці вигнання нациських окупантів з території України:

 • акція «Ветеран живе поруч»;
 • виставка в бібліотеці «Війна немає забуття».
 • Тиждень української писемності та мови;
 • Акція «Напиши листа воїну»;
 • Свято «Подорож у країну казки» для молодших школярів;
 • Свято «Осіння панна» для молодших школярів;
 • Благодійна ярмарка «Поділись своїм добром»;
 • Акція «Обміняй цигарку на цукерку»;
 • Лекція-діалог «Курити чи ні»;
 • Заняття з елементами тренінгу «Кодекс толерантності» (7-8 класи);
 • Круглий стіл «Проблеми толерантності то досвід їх вирішення» (9-11 класи);
 • Створення ромашки-толерантності;
 • Заходи в рамках Всеукраїнської  акції «16 днів проти насилля»;
 • Уроки гендерної грамотності «Я – хлопчик, я – дівчинка» (1-4 класи), «Ми різні – ми рівні» ( 5-8 класи), «Жінка і чоловік – дві половинки людства» (9-11 класи);
 • Конкурс малюнків «Я маю право» (1-4 класи);
 • Конкурс «Кожен учень хоче знати, де свої таланти показати»;
 • Акція «Запали свічку»,  присвячена  Дню пам`яті жертв Голодомору та політичних репресій 1932-1933 рр.;
 • Захід «На вікні свіча догасала»;
 • Свято веселкової республіки «Посвята першокласників у «Стожари»;
 • Тиждень «У здоровому тілі – здоровий дух»;
 • Перегляд кінофільму «Революція гідності» (10-11 класи);
 • Покладання квітів до пам'ятника Героям Небесної Сотні м.Вінниця (9 класи);
 • Екскурсія до експозиції Небесна Сотня (3-4 класи);
 • Захід-реквієм «Ніколи знову…»;
 • Тиждень знань безпеки життєдіяльності на тему «З вогнем не жартуй!»;
 • Конкурс малюнків «Вогонь друг чи ворог?» (3-7 класи);
 • Екскурсії до музею оперативно-рятувальної служби Вінниці.
 • Заходи до Всесвiтнього дня боротьби зi СНІДом;
 • Конкурс плакатів  «СНІД – чума ХХІ ст.» (5-11 класи);
 • Акція «Допоможи птахам взимку». Конкурс «Годівничка».
 • Тиждень з національно-патріотичного виховання «Ми нащадки славного роду»;
 • Тиждень права «На паралельних дорогах прав та обовязків»;
 • День вшанування ліквідації наслідків учасників ЧАЕС;
 • Тиждень географії;
 • Свято «Святий Миколай, до нас завітай!»;
 • Новорічний вогник;
 • Тиждень українознавства;
 • Міжнародний день обіймів : виставка світлин «Найніжніші обійми у світі»;
 • Акція «Діти єднають Україну»;
 • Заходи до Міжнародного дня пам’яті жертв Холокосту;
 • Історична мандрівка «Крути: дотик болю»;
 • Місячник безпеки на воді та на льоду;
 • Тиждень «Я учень Стрижавської школи»;
 • Тиждень патріотичного виховання «Моя соборна Україна»;
 • Зустріч випускників «Випускників стрічає рідна школа»;
 • День безпеки в інтернеті;
 • Тиждень хімії;
 • Тиждень математики;
 • Святкова пошта до Дня святого Валентина;
 • Вечір для старшокласників «Немає кохання, то й життя неамє»;
 • Конкурс «Пан та панночка – 2019» (1-4 класи);
 • Акція «Зробимо планету чистішою, а школу багатшою» (збір макулатури);
 • Весела Масляна: розважальна програма, ярмарка;
 • Тиждень книги «Книга – твій друг і порадник»;
 • Святковий концерт до Міжнародного жіночого Дня «Вклонімось жінці до землі»;
 • Конкурс читців-декламаторів «Шевченко для усіх століть»;
 • Книжкова виставка «Уклін тобі, Тарасе»;
 • Літературна вікторина «Тарасовими шляхами»;
 • Конкурс «Міс та Містер – 2019»;
 • Тиждень Книги;
 • Всесвітній День поезії;
 • «Вільний мікрофон» до Всесвітнього дня поезії;
 • Захід « Вода в житті людини» (1-4 класи);
 • Конкурс малюнків «Вода для життя» (3-7 класи);
 • День гумуру. Святковий КВК (8-10 класи);
 • Заходи до Міжнародного дня птахів. Виготовлення шпаківень;
 • Тиждень здоров'я «Здоров'я дітей - здоров'я нації»;
 • Флеш-моб «Молодь за здоровий спосіб життя»;
 • Тиждень екології « Подивись, який він гарний – світ, в якому ти живеш»;
 • Захід «Погляд у минуле – заради майбутнього» до річниці визволення Стрижавки від німецько-фашистських загарбників ;
 • Профорієнтаційні заходи для учнів 9-11 класів;
 • Тиждень музики;
 • Тиждень психології;
 • Заходи до Дня Чорнобильської трагедії;
 • Заходи до Всесвітнього дня авіації та космонавтики;
 • Тиждень знань безпеки життєдіяльності;
 • Участь у заходах, присвячених Дню примирення. Тиждень патріотичного виховання;
 • Тиждень родинно-сімейного виховання;
 • Участь у шкільному фестивалі старшокласників  «Євроквест-2019»;
 • Заходи до Всесвітнього дня боротьби проти тютюнопаління;
 • Акція «Посади дерево біля школи»;
 • Трудовий десант «Школа – селище - дім»;
 • Трудовий десант «Чисте селище – чиста земля»;
 • Екологічна акція «Весну зустрічай»;
 • Виставка великодніх композицій «Великодні дзвони дзвонять»;
 • Виховний захід «Гірчить Чорнобиль крізь роки»;
 • Мітинг до Дня Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні «Ніколи знову!»;
 • Тиждень Європи;
 • Свято «Прощавай Букварику»;
 • Свято «Прощавай початкова школа!»;
 • Шкільне свято «Сузір’я кращих 2018 р.»;
 • Свято останнього дзвоника «Школа, до побачення, здраствуй тепле літо».

З метою пропагування українського мистецтва, світової класики, кращих творів місцевих авторів, виховання почуття національного патріотизму, підтримки розвитку творчого, духовного потенціалу, учні  школи: Лисенко Владислава, Чернега Єлизавета та  Самчук Поліна Ігорівна прийняли участь у другому обласному конкурсі солістів-вокалістів та читців «Зіркова мрія». Також приймали участь у районному мистецькому фестивалі вчительської та учнівської творчості «Проліски надії-2019».

Формування здорового способу життя здійснювалось через санітарно-просвітницьку роботу, проведення районних, загальношкільних акцій, фестивалів, конкурсів.  У обласному  етапі Всеукраїнського фестивалю – конкурсу «Молодь обирає здоров`я» команда «Ритм» Стрижавської ЗОШ І-ІІІ ст. у складі: Пилипчук Денис Михайлович, Бігіс Денис Валентинович, Потапков Андрій Олександрович, Ратинська Ангеліна Миколаївна, Бабій Єлизавета Валеріївна, Лисенко Владислава Андріївна, Мушта Дарія Олександрівна.

Брали  участь у   проведенні районної  Спартакіади учнівської молоді  та спартакіаді допризовної молоді, та у дитячо-юнацькій  військово-патріотичній  грі «Сокіл» («Джура») Гончарук Іван Ігорович, Гончарук Вадим Ігорович, Лівкутна Єлізавєта Володимирівна, Пенішкевич Олександр Сергійович, Пилипчук  Денис Михайлович, Волянська Ілона Олександрівна, Бондарчук  Віктор Олександрович, Довгань Дмитро Сергійович, у обласних змаганнях із фут залу: Гончарук Іван Ігорович, Пенішкевич Олександр Сергійович, Мазур Вадим Андрійович, Юрченко Ростислав Сергійович,  Лидюк Владислав Миколайович, Воронюк Віра Олегівна, Гаїна Софія Віталіївна, Тисовська Анастасія Євгенівна, Василенко Єлизавета Іванівна, Перебийніс Марія Сергіївна.

У Спартакіаді Вінницького району команда Стрижавської ЗОШ зайняла 8 місце.

У змаганнях Вінницького району із футзалу учні 4-5 класів вибороли 2 місце.

Протягом тижня фізичної культури до школи завітали представники спортивної організації «Спорт для всіх» та олімпійський чемпіон Павло Хників. Учням були подаровані щоденники, закладки, школі – баскетбольні м`ячі.

 У школі  проводилась активна робота з профілактики шкідливих звичок, попередження тютюнопаління та вживання алкогольних напоїв, наркотичних та психотропних речовин: проводилась лекційна робота з запрошенням медичних працівників.  Проводились інформаційні заходи з питань захворюваності на ГРВІ, грип. Протягом навчального року медичною сестрою школи  контролювався стан здоров’я учнів.

Охоплення учнів гуртковою роботою

Педагогічний колектив школи приділяє велику увагу питанню створення умов для творчого, духовного розвитку учнів, охоплення їх різними формами позашкільної освіти.

Позашкільну освіту в школі організовано за двома  напрямками. Найбільш популярними серед дітей є гуртки художньо-естетичного напрямку  «Іграшка»(керівник Остапенко С.М.), ансамбль (МАРГАРИТА), спортивно-оздоровчого напрямку  ДЮСШ «Десна» футбол  (тренер-викладач Єрмолов С.В.) та волейбол (тренери-викладачі Керезь О.А. та Буздиган В.М.).

Крім того, учні школи відвідують позашкільні заклади: ДЮСШ УШУ Саньда, ушу школа «У-Вей», Спортивний Комплекс  «Авангард» спортивна акробатика, ДСЮШ «Темп» художня гімнастика, музичні школи та ін.

У 2018/2019 начальному році з 487 учнів 220 залучено до роботи в гуртках, секціях у позашкільних закладах, 65 учнів відвідують шкільні гуртки, що складає відповідно 45% та 14%. Таким чином, рівень охоплення учнів школи позашкільною освітою достатній і порівняно з минулим навчальним роком зріс на 10%.

Екскурсійна діяльність

З метою розширення кругозору дітей та поліпшення виховної роботи учні школи здійснили екскурсії:

      до фонтану  м. Вінниці

      на ставку «Вервольф»

      в планетарій

      на фабрику «Рошен»

      в смт Вороновиця

      до обласного театру ім. Садовського

      до музею – виставки військової техніки часів В.В.в.

      до м.Вінниці  «Виставка технічної творчості»

      Екскурсія до зоопарку

      Музей науки

      Музей Миколи Івановича Пирогова

      до дитячої обласної бібліотеки ім. Франка

      до бібліотеки ім. Тімірязева

      Оперативно-рятувальна служба м. Вінниця

      Вище художньо професійно-технічне училище №5 м.Вінниця

      Ігровий комплекс «Ігроманія»

      Ігровий комплекс «ШОК»

      до виробничої фірми «Панда» торгової марки «Караван»

      до м. Львів

      до м. Київ

      до м. Чинадієво

      в Закарпатську область.

          Активним у житті школи було учнівське самоврядування. У школі діє система  учнівського  самоврядування «Шкільний парламент». При парламенті діють  міністерства. Силами активістів парламенту за допомогою учителів, класних керівників були організовані  загальношкільні   виховні  заходи, газета?. Також членами учнівського самоврядування систематично перевірялись  класні  куточки куточки , вологе прибирання на перервах, стан озеленення класних  кімнат. Згідно плану, щопонеділка відбувалися загальношкільні лінійки, де учні звітувалися за стан чергування по школі,  та  підсумки  проведення попереднього  виховного  тематичного  тижня.

Правовиховна робота

          У навчальному закладі з учнями організовано такі форми правового навчання і виховання:

 - тематичні загальношкільні лінійки та класні години,

 - лекції, бесіди на правову тематику.

 - анкетування.

 - зустрічі з працівниками правоохоронних органів.

 - уроки правознавства.

 - олімпіади з правознавства.

 - індивідуальні бесіди з важковиховуваними учнями.

 - батьківські лекторії.

 - відвідування проблемних сімей вдома.

Здійснюється  контроль за станом дитячої злочинності. Учнів, схильних до правопорушень, з девіантною поведінкою у навчальному закладі  не має, кількісний показник у порівнянні з аналогічним періодом минулого року залишився без змін.

Робота шкільної бібліотеки

Протягом навчального року обслуговувалося більше 520 читачів. Це учні 1-11 класів, педагогічний колектив та співробітники школи. Із метою повного задоволення читацьких потреб учнів та вчителів був налагоджений тісний зв`язок як із дитячою обласною бібліотекою ім. Івана Франка, так із обласною бібліотекою ім. Костянтина Тімірязєва. Організовувалися виставки до тематичних тижнів, виставки-конкурси, виставки-подорожі. Проводились бінарні уроки у співпраці із учителями-предметниками. Багато новизни, ідейності по залученню дітей до читання несли в собі бібліотечні уроки. Чимало позитиву мали виїзні екскурсійні уроки до обласних бібліотек. В рамках Всеукраїнського місячника «Шкільна бібліотека за здоровий спосіб життя» було розроблено і проведено ряд заходів:

-         Усний журнал «Здоров`я- головний життєвий скарб»;

-         Зустріч із працівниками районної лікарні (ВЦРКЛ);

-         Проведено конкурси та виготовлено буклети;

-         Регулярні екскурсії учнів до бібліотек ім. К. Тімірязєва  та ім. І. Франка;

-         Виступ агітбригади «Молодь за здоровий спосіб життя».

Дієво-активним був тиждень книги, який ніс в собі пізнавальність, зацікавленість та повчальність.  Досить результативною цьогоріч була акція “Подаруй бібліотеці книгу”. ЇЇ активними учасниками стали діти, батьки, класні керівники. Батьківськими комітетами класів за певно виділені кошти було закуплено біля 600 книг нововведених до програми авторів, енциклопедичних, довідкових на суму майже 5000 тис.грн.

В бібліотеці працює бібліотечний гурток та літературна студія.

 Бібліотекарем школи Самотей Л.Л. було організовано і проведено у співпраці із учителями педагогічне читання по творчо-науковій спадщині Василя Сухомлинського.

На сьогоднішній день загальний бібліотечний фонд становить 13 тисяч. Із них підручників – 11000 примірників, художньої літератури 2 000 примірників.

Проблемним є забезпечення підручниками учнів 2,4 класів із-за збільшення кількісного складу учнів початкової школи. Оскільки, підручники на даний момент для 2,4 класів є по наявності замовлення ще попередніх років, тому забезпечення по кількісному складу власним фондом становить біля 85 %.  Забезпеченість підручниками даної категорії дітей проходить шляхом перепозичання по актах із інших шкіл району. Також є проблемним  забезпечення комп`ютерною технікою та відсутність оргтехніки ( принтер, сканер, ксерокс).

Психологічна робота в школі

Протягом 2018-2019 навчального року практичним психологом Мусійчук О.В.  велася робота відповідно до основних напрямків роботи (психодіагностична, індивідуальна, психодіагностика групова, просвітницька робота, корекційно-розвивальна індивідуальна та групова робота, методична робота).

         У рамках визначеної діяльності працювали над вирішенням наступних завдань:

 • збереження та зміцнення психічного здоров`я учасників освітнього процесу;
 • розвиток соціально-психологічних компетентностей учнів, а саме: комунікативність, успішна адаптивність, емпатійність, толерантність тощо;
 • розвиток здібностей до професійного самовизначення та самореалізації;
 • розвиток обдарованих дітей;
 • актуалізація позитивного мислення учасників навчально-виховного процесу;
 • розвиток доброзичливих, прозорих стосунків у педагогічному колективі.

Основні напрямки психологічного супроводу освітнього процесу у школі.

Робота із учнями: проведено основне  психологічне дослідження за робочим річним планом та обласне дослідження:

 “Вивчення рівня поінформованості та відношення старшокласників до вживання наркотичнихзасобів, алкогольних напоїв та тютюнопаління”

Разом із груповим та індивідуальним діагностуванням проводили індивідуальні консультації учнів, батьків , вчителів та адміністації за запитом.

Години психолога:

Учні 11 класу “Суїцид – це не для нас”

Учні 10 класу “Молодь за здоровий спосіб життя”

Учні 5 класу “Я-моє здоровя, моє життя” (тренінг)

Учні 1, 4 класу “Я особливий” (заняття з елементами тренінгу)

5 клас “Моя сімя”

4 клас “Я майбутній пятикласник”

1 клас “ Ми дружний клас”

2 клас “У колі друзів”...

Робота із педагогічним колективом

Психолого-педагогічні консиліум  “Результати адаптації 1-х та 5-х класів”

3. Робота із батьками

Виступи на батьківських зборах в 1-11 класах, розповсюдження памяток та буклетів “Причини порушень поведінки дитини”, “Що таке кібербулінг”,”Негайне втручання при агресивних проявах”.

У 2018-2019 н.р. запрацювала “скринька довіри”, завдяки якій учні анонімно діляться своїми проблемами. Оформлено інформаційний стенд “Психологічна служба школи”, який включає в себе 4 основних відділи: педагогам, учням, батькам та соціальні новинки. Багатофукціональність стенду надає можливість не лише ознайомитись із цікавою інформацією, а й взяти із собою буклет по даній тематиці.

Інклюзія

У кабінеті психолога облаштовано та повноцінно функціонує куточок для роботи із дітьми з особливими освітніми потребами, зокрема із вадами слуху. Згідно рішення ІРЦ та ЛКК розроблена індивідуальна програма розвитку для дитини.  Тричі проводилось  засідання комісії для вдосконалення індивідуальної програми розвитку, в яку входили класний керівник, асистент вчителя , практичний психолог, заступник директора з НВР, мама учня.

Ведеться постійна профілактична робота з попередження та профілактики правопорушень та злочинності. Складено плани спільних заходів зі службою у справах дітей. Згідно підписаної Угоди про співробітництво із  поліцією у Вінницькій області  неодноразово проводились лекції  інспектором ЮПСП Вінницького РВП ВВП ГУНП у Вінницькій області, майором поліції Франковою І.В. для учнів 8-11 класів на правовиховну тематику, про кримінальну і адміністративну відповідальність за наркозлочини і правопорушення, пов`язані з незаконним обігом наркотиків.

Згідно планів та графіків органами внутрішніх справ, фахівцями служби у справах дітей, центру соціальних служб сім’ї, дітей та молоді проводились профілактичні виїзди, на яких була запрошена директор соціальної служби у справах дітей Вінницької райдержажміністрації Кучер Юлія Вікторівна (Візітаційна книга).

За період навчального року активно співпрацювали із такими організаціями:

Дитяча служба у справах дітей, районна ІРЦ, районне відділення поліції, Стрижавська селищна рада.

Співпраця з батьками

         Виховання учня в школі і сім’ї – щоденний нерозривний процес. Тому педагогічний колектив працює у тісній співпраці з батьківським колективом з метою створення найсприятливіших умов для самореалізації та розвитку школяра.  Батьки є соціальним замовником школи, а тому беруть активну участь у навчально-виховному процесі. Вони є учасниками позакласних заходів, пов’язаних з професіями, світом захоплень, родинними святами.  Класні керівники тісно співпрацюють з сім’ями своїх вихованцівспілкуються з родинами.

Збереження і зміцнення здоров’я учнів та працівників

          Медичне обслуговування учнів та працівників школи організовано відповідно до нормативно-правової бази. Для якісного медичного забезпечення учнів та вчителів у закладі обладнаний медичний пункт, де працює шкільна медична сестра Костик Тамара Василівна, яка організовує систематичне та планове медичне обслуговування учнів, забезпечує профілактику дитячих захворювань.  Щорічно на базі лікарні діти проходять медичне обстеження. Відповідно до результатів медичного огляду дітей, на підставі довідок лікувальної установи у школі формуються спеціальні медичні групи, а також уточнені списки учнів підготовчої, основної групи та групи звільнених від занять фізичною культурою на навчальний рік. Педпрацівники школи організовано щорічно проходять поглиблений медичний огляд. Працівники їдальні проходять медичні огляди два рази на рік. Проходження медичного огляду фіксується в санітарних книжках установленого зразка, які реєструються і зберігаються у медсестри школи.

Учні 1-10 класів забезпечуються одноразовим гарячим харчуванням.

 Як додаток до денного раціону дітей у школі працює буфет.

       Цікавими оздоровчими заходами у школі є проведення традиційного Дня здоров’я, шкільної спартакіади, бесіди з лікарями , показ відеофільмів про шкоду куріння, наркотиків, алкоголю, виступи шкільної медсестри, практичного психолога на загальношкільних лінійках. У планах виховної роботи кожного класного керівника є розділ «заходи по збереженню житя і здоров’я дітей»,  де запланована певна робота оздоровчого характеру з класом.

Стан охорони праці та безпеки життєдіяльності

         Робота з охорони праці, безпеки життєдіяльності, виробничої санітарії, профілактики травматизму дітей у побуті та під час навчально-виховного процесу визначається у діяльності педколективу як одна із пріоритетних і проводиться відповідно до Законів України «Про охорону праці», «Про дорожній рух», «Про пожежну безпеку», Державних санітарних правил і норм улаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організацій навчально-виховного процесу, та інших численних нормативних актів, які регламентують роботу школи з цих питань. Стан цієї роботи знаходиться під постійним контролем адміністрації школи.

      На початку навчального року, напередодні канікул та святкових днів проводяться інструктажі з безпеки життєдіяльності серед учнів, відпрацьована програма вступного інструктажу. Регулярно відбуваються цільові інструктажі з учнями перед екскурсіями, походами, спортивними змаганнями. У школі в наявності необхідні журнали з реєстрації всіх видів інструктажів з питань охорони праці. Кожна класна кімната, кабінет, майстерня, спортзал має необхідний перелік документації з питань безпеки життєдіяльності. Також у приміщеннях школи розміщено кілька стендів по безпечній поведінці. Вивчаючи стан травматизму серед учнів, можна відмітити, що в навчальному закладі здійснюється належна робота щодо попередження нещасних випадків, створення безпечних умов навчання. В школі розроблено низку заходів щодо попередження травматизму учнів, проведена відповідна робота з учителями. Причини виникнення травм з’ясовуються, аналізуються, відповідно до цього складаються акти та проводяться профілактичні заходи.

Фінансово-господарська діяльність

       Будівля школи прийнята в експлуатацію у 2009 році. Адміністрація школи разом з колективом постійно працює над удосконаленням матеріально-технічної бази, підтриманню її у робочому стані.

         Вагомий внесок у  відкриття нової частини школи внесла голова селищної ради Короленко Таїсія Анатоліївна, було виділено 100 тис. грн., за які було закуплено 9 комп`ютерів у новий комп`ютерний клас . На теперішній час через прозору систему має відбутися закупівля шкільних меблів та оргтехніки ще на суму 100 тис. грн.

          Завдяки директору агрофірми «Батьківщини», Беспальку Валерію Дмитровичу, надавалась допомога в їдальню у вигляді молока для покращення харчування дітей.

Шаповалова Наталія Вільямівна допомагала крупами, мукою для шкільної їдальні.

Постійними спонсорами нашої школи є молодіжна організація «Відродження», яку очолює Сендик Вадим Анатолійович сприяв  у придбанні нагород для учнів на шкільне свято «Сузір`я кращих» та допомагає у вирішенні господарчих питань.

Не залишаються осторонь місцеві підприємці:

- Шаповалова Наталія Вільямівна – борошно для шкільної їдальні, та сприяла у придбанні нагород для учнів на шкільні свята.

- Мисак Валерій В посприяв у пошиті костюмів для хореографічного ансамблю «Благо»;

- Сорока Леонід Миколайович і Захаревич Михайло Миколайович допомогли у придбанні футболок для районного конкурсу Сокіл «Джура»;

- допомагає у  ремонті гірки на дитячому майданчику Корнійчук Олег Анатолійович;

- директор ресторанного комплексу «Гостевія»  Гладько Олег Степанович допоміг з ремонтом електроплит у їдальні.

- Крот Михайло Михайлович  сприяв у підвезенні матеріалів для поточного ремонту школи.

- Луценко Валентина Андріївна активний учасник у життєдіяльності школи.

Фінансування потреб школи проводиться  централізованою бухгалтерією управління освіти Вінницького району. Протягом навчального року систематично здійснювалася виплата заробітної плати працівникам школи.  Вчасно здійснювалися бухгалтерією проплати за спожиті школою енергоносії.

Підвіз дітей до школи здійснюється за маршрутами:

- смт. Стрижавка – с. Медвідка – смт. Стрижавка,

- смт. Стрижавка – с. Славне – смт. Стрижавка,

- смт. Стрижавка – с. Дорожне – смт. Стрижавка.

Загальний пробіг автобуса становить 17 500 км., на що було витрачено 3 500л. пального. За рахунок батьківських коштів на екскурсії шкільним автобусом було використано 4 959 грн.  це 185 л. пального, пройдений шлях 924 км., здійснено 23 рейси.

За позабюджетні кошти здійснюється:

-         ремонт шкільної оргтехніки (а це  комп’ютерний  клас та кілька комп’ютерів і принтерів для адміністративних потреб),

-         оновлення спортивної зали,

-         поточні ремонти коридорів школи,

-       закупівля миючих дезінфікуючих засобів для харчоблоку, внутрішніх туалетів.

За рахунок благодійних коштів батьків здійснено ремонти та підготовку класних кімнат до 2018-2019  навчального року.

Працівниками централізованої бухгалтерії шкіл планово проводиться інвентаризація майна, зауважень щодо забезпечення його збереження та оприбуткування немає. Завжди вчасно готується звітна документація, матеріали списуються, або оприбутковуються.

         Адміністрацією школи приділяється достатньо уваги естетичному вигляду навчального закладу. Коридори, вестибюль школи поступово поповнюються новими сучасними пластиковими стендами, активно проводиться робота по озелененню коридорів. Подвір’я школи завжди прибране, доглянуте. На квітниках щороку висаджуються квіти, які протягом літа доглядаються працівниками школи,  своєчасно обрізаються дерева, кущі, біляться бордюри. Обслуговуючим персоналом проводиться скошування трави на газонах, винесення та періодичне вивезення сміття з території школи. Стрижавським комунальним підприємством «Турбота» здійснено вивіз нечистот на суму 10 000 грн.(тариф становить 44.80 грн. за м3) та твердих побутових відходів на суму 6 269грн.(тариф становить 58.05 грн за м3).

Управлінська діяльність

            Управління школою здійснюється згідно річного плану роботи школи, плану внутрішкільного контролю та календарних планів вчителів-предметників і планів виховної роботи класних керівників. Така система планування, що відпрацьована у школі і заснована на взаємодії всіх ланок, підрозділів та учасників навчально-виховного процесу, забезпечує координацію їх діяльності, єдність вимог, контролю та взаємоконтролю в процесі роботи, сприяє досягненню ефективності та вдосконаленню навчально-виховного процесу й забезпечує планомірний розвиток школи.

        Враховуючи сучасні вимоги, стиль керівництва  школою більш близький до демократичного, так як більшість рішень приймаються на основі врахування думки колективу й інтересів справи, створюється такий мікроклімат, коли успіхи кожного сприймаються позитивно, ініціатива й самостійність підтримується, повноваження делегуються. Директор школи у роботі з працівниками дотримується партнерського стилю керівництва. Проблеми обговорюються й виробляються різні варіанти рішення, з них обирається найбільш оптимальний, затверджується і в подальшому здійснюється. Основними формами спілкування є наради, індивідуальні бесіди, інформування. Контроль здійснюється не заради пошуку винних, а заради позитивного кінцевого результату. На моє переконання, завдяки такому стилю керівництва у школі залишається мінімум агресивності, наявне творче вирішення справ; переважають такі методи керівництва як порада, особистий приклад, похвала; ставлення до людей – шанобливе, вимогливість поєднується із справедливістю, спілкування ввічливе, поважливе, рідко з наказом. У зв'язку з цим я надаю колегам більше самостійності, відповідної їхній кваліфікації і характеру роботи, створюю необхідні умови для самореалізації. У кожному зі своїх підлеглих бачу, насамперед, особистість у всьому розмаїтті її людських якостей і властивостей. Таких якостей у адміністративній роботі вимагаю не тільки від себе, а й від своїх заступників.

       І наостанок хочу завірити, що школа і в подальшому буде докладати зусиль до контролю за рівнем знань та навчальних досягнень учнів, відвідування занять та стану навчальної дисципліни, а також зміцнення матеріально – технічної бази школи.  

На цьому хочу закінчити свій виступ й побажати всім добра, здоровя, злагоди та благополуччя.

 


 

 


Всі новини
 • Контакти

   Адреса: Вінницька обл., Вінницький р-н,
   смт Стрижавка,
   вул. Київська, 174
   Тел.: 0432585303
   Email: stryzch.school@gmail.com